Bất động sản Đảo Ngọc

Bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc – Dẫn đầu sự phục hồi kinh tế và du lịch thế giới 

Vào giữa năm 2022, Việt Nam dự báo sẽ kiểm soát được đại dịch Covid-19 để hòa nhập cùng cuộc phục hồi kinh tế toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng, ngành du lịch sẽ bùng nổ vào năm 2023, đặc biệt bất động sản nghỉ dưỡng sẽ là thị Đọc tiếp…