D’. Ozea Cosmo Bay Phú Quốc

Hơn 1 tỷ đô la kiến tạo “Tổ hợp quần thể du lịch không ngủ – D’. Ozea Cosmo Bay Phú Quốc” tại Phú Quốc

Siêu thành phố không ngủ D’. Ozea Cosmo Bay Phú Quốc Là một trong những dự án mở đầu chiến lược kinh doanh của Tân Hoàng Minh trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng, “Tổ hợp quần thể du lịch không ngủ D’. Ozea Cosmo Bay Phú Quốc” Đọc tiếp…